PROCESVOERING

FTW zal klanten voorzien van gerechtelijke procedures, zoals:

  • Vertegenwoordig klanten in gerechtelijke procedures, hetzij als eiser of als gedaagde
  • Klanten vertegenwoordigen voor onderhandeling en afwikkeling buiten de rechtbank;
  • Het opstellen, beoordelen en documenteren van juridische zaken;
  • Adviseren in bankwetgeving, juridische aspecten van bedrijfsactiviteiten, land, milieu, intellectuele eigendom en andere zaken;
  • Juridische diensten voor schuldenregeling;
  • Commerciële geschillen, arbitrage, onroerend goed en afwikkeling van beveiligingsuitvoering;
  • Arbeidsgeschillen, met inbegrip van die met betrekking tot expats;
  • Advisering en afwikkeling van verzekeringsclaims
  • Klanten adviseren in alle stadia van de strafprocedure (politie / aanklager onderzoek, gerechtelijke procedure)
  • Het adviseren van cliënten in familiezaken zoals huwelijk, echtscheiding, toetreding tot vermogen, adoptie, curatele en erfrecht