KAPITAALMARKT / VEILIGHEIDSRECHT

De FTW-advocaten zijn geregistreerd bij de Indonesische raad van commissarissen voor de kapitaalmarkt (BAPEPAM) en gekwalificeerd om te oefenen als juridische adviseurs op de kapitaalmarkten. Onze advocaat heeft uitvoerig geadviseerd over Initial Public Offering (IPO), claimemissie, tenderaanbieding en andere financieringsvraagstukken met betrekking tot kapitaalmarkttransacties door Indonesische emittenten en andere algemene nalevingskwesties, waaronder de vereisten onder BAPEPAM en reglementen op de effectenbeurzen.
De advocaat van FTW wordt vertrouwd door zijn onafhankelijke en objectieve adviezen over de juridische kwesties in verband met de transacties van de beursgenoteerde ondernemingen, en moet dus altijd bevoegde ambtenaren helpen bij het waarderen van de juridische kwesties van de kapitaalmarkttransacties als zijnde of nageleefd. We zijn bekend met het uitbrengen van juridische adviezen met betrekking tot wettelijke kwesties van de kapitaalmarkt zoals vereist door veel beursgenoteerde bedrijven.

FTW verleent de klant alle diensten op het gebied van effectenrecht, onder andere:

  • Voorbereiden en regelen van de oprichting van effectenmaatschappijen
  • Assisteren van de klant bij het doen van de beursintroductie, juiste uitgifte, tenderaanbieding en ander effectenveld.
  • Het uitvoeren van juridische audit voor bedrijven om beursgenoteerde bedrijven te zijn en of voor openbare bedrijven.
  • Klanten adviseren over effectenwetgeving en regelgeving.

Reageren is niet mogelijk